Bilimsel Mütalaa

Hukuki sorunlar her zaman hukukçuların kolayca çözebileceği sorunlar olmayabilir. Özellikle karar verici konumundaki hâkimlerin sadece avukatın söylediklerine ve yazdıklarına itibar ederek karar vermesi ancak hukukçular tarafından bilinen konularda mümkündür. Hukukçuların bilmediği alanlarda olan hukuki sorunlarda çözüm için sorunun doğru şekilde ortaya konulabilmesi önemlidir. Kanunlarımızda bilimsel mütalaa olarak geçen uygulama mahkemenin bilirkişi tayin etmediği kişilerin görüşlerinin de sorunun çözülmesinde yardımcı olabileceği esasına dayanır. Gerçekten de mahkemenin tayin ettiği bilirkişinin değerlendirmeleri eksik ya da yanlış olabilir. Bunu tarafların ifade etmesi yargılama üzerinde sınırlı etki yaratırken, güvenilir bir uzmanın görüşü  hukukçuların sözlerinden daha çok etki sağlayabilir.

Biz de 25 yılı aşkın teknoloji alanında elde ettiğimiz bilgi, birikim ve tecrübe ile ve edindiğimiz hukuk nosyonu ile, ancak davanın nasıl çözümlenmesi gerektiğini gösteren haddini aşan yorumlara girmeden, mahkeme heyetinin gözünde fark yaratan bilimsel mütaalalarla sizlere yardımcı olabiliyoruz. Yazılarımızı analitik düşünerek, sebep-sonuç ilişkilerini doğru kurarak, hukukçuların anlayabileceği örnek ve terimlerle en doğru şekilde yazmaya özen gösteriyoruz.

Hukuki Dayanak

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası

Madde 67
...
(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Uzman görüşü

MADDE 293
(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.
(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.
(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.