Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Eğitimi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Uyum Eğitimi Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kişilerle ilgili dijital ve bazı basılı ortamdaki verilerin korunmasını amaçlamaktadır. Kişisel verilerin korunması için kurum ve kuruluşlara bazı yükümlülükler öngörmekte uymayanlar için idari para cezaları öngörmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan kişisel verilerle ilgili suçların daha doğru bir şekilde uygulanabilmesi için düzenlemeler yapmaktadır. Kanun mevcut durum ile istenilen durum arasında bir geçiş süreci öngörmektedir.

Kanun hukuka aykırı fiiller için 5 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası ile 6 yıl 9 ay kadar hapis cezası öngörmektedir.

Günümüzde tüm kişisel verilerin neredeyse tamamı dijital ortamda tutulmakta ve BT profesyonelleri tarafından işlenmektedir. Kanunlarımız konusu suç olan eylemlerin talimatla işlenmesi durumunda hem talimat vereni hem de eylemi yapanı sorumlu tutmaktadır. Bu durumda BT profesyonellerinin hem kendi hem de kurumlarının menfaatleri için yaptıkları işin hukuka uygunluğunu bilmeleri gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan önce toplanan veriler için kısmi bir korunma getirilmekle birlikte uyumsun sağlanması öngörüldüğünden mevcut verilerin kanuna uygun hale getirilmesi için de ayrıca çalışma yapılması gerekmektedir.

Eğitim İçin Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitim için herhangi bir ön bilgi gerekmemekle birlikte katılımcıların temel bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmasında yarar bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda deneyim sahibi olan katılımcıların eğitimden sağlayacakları yarar daha fazla olacaktır.

Eğitim herhangi bir hukuk bilgisi gerektirmemektedir. Eğitim ilk saatinde gerekli temel hukuk kavramlarından kısaca bahsedilerek kişilerin kanunu daha kolay anlamaları sağlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalıdır

Kişisel verilerle işlem yapan her BT profesyoneli katılmalıdır. Çalışanlara ait veriler de kişisel veri olarak kabul edildiğinden personel yazılımları ile uğraşan BT profesyonellerinin katılmasında fayda vardır.

Projelerin tasarlanması ve işletilmesi aşamasında görev alan proje yöneticileri ile BT departmanının yönetimindeki yöneticilerin de hukuki yükümlülük ve sorumluluklarını bilmeleri açısından eğitimden faydalanabilirler. Hukukumuza göre kişisel verilerle ilgilenen herkes cezai yaptırımların muhatabı olabilir.

Katılanlara Katkısı Nedir

Her geçen gün işlenen kişisel verilerin türü ve miktarı artmaktadır. Bu da kişilerin verilerine karşı olan koruma isteğini arttırmaktadır. Hukuk da kişilerin bu haklarının korunması için daha sıkı düzenlemelere gitmektedir. Kişisel verilerle işlem yapanların adli ve idari cezalarla karşılaşmaması için yaptıkları işlemlerin hukuka uygunluğunu sürekli olarak konusunda uzman olan bir hukukçuya sorması mümkün değildir. Bazı kararları kendi başlarına vermekteler ve hukuki bir müeyyide ile karşı karşıya kalınabilmektedir. BT profesyonelinin hem kendi hem de kurumun hukuki güvenliğini sağlayabilmesi büyük ölçüde bu eğitimle sağlanabilecektir. Katılımcı ana hatları ile şüpheli olan durumla olmayan durumu ayırt edebilerek sadece şüpheli olan durumlar için hukuki yardım talebinde bulunarak hukuki destek maliyetini azaltabilecektir. Ayrıca hukukçulara sorulabilecek basit sorularda olan bekleme süresini ortadan kaldıracağı için süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilecektir.

Eğitimin Amaçları

Eğitim sonunda katılanların kazanması beklenen nitelikler

 • Görevlerini ilgilendiren ölçüde minimum temel hukuk bilgisine sahip olmaları
 • Görevlerini yerine getirirken taşıdıkları hukuki ve cezai sorumlulukların öğrenilmesi
 • Türk Ceza Kanunu’nda kişisel veriler ve bilişim ile ilgili suçların öğrenilmesi
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki tanımları ve kavramları öğrenmeleri
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun getirdiği yükümlülükleri öğrenmesi
 • Kanunla ilgili herhangi bir hukuki yardıma gerek olmayan basit sorunların tespit edilebilmesi ve çözümlenmesi
 • Verilerin toplanmasında işlenmesinde izlenmesi gereken yöntemlerin öğrenilmesi
 • Kişisel Verileri ilgilendiren projelerde uyulması gereken prensipler
 • Mevcut kişisel verilerin mevzuata hangi yöntemle uygun hale getirilebileceği
 • Kişisel verilerin güvenliği için gerekli olan idari, teknik ve fiziki güvenlik önlemleri
 • İlgilinin başvuru süreçlerinde dikkat edilecek hususlar
Eğitim Tarihi

Eğitim her ayın ikinci pazartesi gününde yapılır.

Eğitim Yeri

Eğitim katılımcıların durumuna göre Bilge Adam’ın Kadıköy ya da Beşiktaş şubelerindeki derslikte yapılır.

Eğitim Ücreti

Eğitim kişi başı 600 TL + KDV'dir.

Kurumlar için ise kişi başı:
2 kişi için 550 TL + KDV,
3 kişi için 500 TL + KDV,
4 kişi için 450 TL + KDV,
5 kişi için 400 TL + KDV

Eğitim en az 6 kişi için açılır.

Kurumlara özel eğitimin ücreti 3.000 TL + KDV'dir. Kurum eğitimi kendi yerinde talep etmezse kişi sayısına göre mekan ücreti talep edilebilir.

Eğitim talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Ders Programı
Ders İçerik
1 Temel Hukuk Kavramları: suç, kabahat, özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar, adli ve idari para cezaları, suçun unsurları, kasti ve taksirli suçlar

Türk Ceza Kanunu: Kişisel verilerle ilgili suçlar, bilişim suçları, özel hayatın gizliliği, suçu bildirmeme, kanunsuz emri uygulama suçları

2 Kişisel Verileri Koruma Kanunu: Kısa tarihsel süreç, ihtiyaç, tanımlar ve kavramlar, kişisel verilerin nasıl toplanacağı, uyulması gereken hükümler, getirdiği sorumluluklar, öngörülen cezalar, açık rıza
3 Geçiş Süreci: Mevcut kişisel verilerin kanunla uyumlu hale getirilmesi, kanuna uygun olmayan kişisel verilerin tespiti, anonimleştirilmeleri, silinmeleri
4 Kişisel Verilerin Paylaşılması: Başka kurum ya da kuruluşlarla kişisel verilerin paylaşılmasında dikkat edilecek noktalar, hukuki sorumluluklar
5 Hukuki Sorunlar: Kişisel verilerle ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümünde olması gereken bilgi altyapıları ve bunların kurulmasında dikkat edilmesi gereken konular

Başvuru: İlgilinin başvuru süreçleri, yapılması gerekenler

6 Privacy By Design: Projelerin tasarım aşamasında mahremiyetin gözetilmesi ve öncelik verilmesi