Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelerinin Seçimi Tamamlandı

30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilecek olan iki üyenin seçimi ile kurul üyelerinin tamamı belirlenmiş oldu.

Bakanlar Kurulu Murak Karakaya ve Hasan Aydın'ı kurul üyeleri olarak seçti.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre Kişisel Verilerin Korunması Kurulu dokuz üyeden oluşuyor. Dokuz üyenin beş üyesi TBMM tarafından partilere kontenjan ayrılması ile, iki üye Cumhurbaşkanı ve iki üye de Bakanlar Kurulu tarafından seçiliyor.

TBMM 5 Ekim 2016 tarihinde Akparti kontenjanından Cabir Bilirgen, Cengiz Paşaoğlu ve Mehmet Ziya Tanılır'ı, CHP kontenjanından Turan Arık'ı ve HDP kontenjanından da Yusuf Alataş'ı seçmişti. Cumhurbaşkanı da 15 Aralık 2016 tarihinde Prof. Dr. Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçmişti. Son iki üyenin seçimi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun tüm üyeleri seçilmiş oldu.

Kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu yemin ederek göreve başlayacak ve kendi aralarından Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ve ikinci Başkan'ı seçecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun faaliyete başlaması için gerekli çalışmalar yapılacak. Kurul'un yapacağı en önemli çalışmalar ise yönetmeliklerin hazırlanması olacak. Kanun'un geçici birinci maddesine göre yönetmeliklerin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanun'un 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği düşünüşüldüğünde Kurul'un yönetmelikleri en geç 6 Nisan 2017 tarihine kadar hazırlaması gerekiyor. Kurulun hazırlayacağı yönetmeliklerle kurulun çalışma usul ve esasları ile kararların yazımı ve diğer hususlar; Veri Sorumluları Sicili'ne ilişkin usul ve esaslar; kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek.

Murat Karakaya
1973 yılında Çorum’da doğan Murat Karakaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini yine kamu yönetimi alanında, ABD İndiana Üniversitesi Kamu ve Çevre İlişkileri Okulu’nda tamamlamıştır. 1996 ila 2010 yılları arasında Başbakanlığın çeşitli birimlerinde görev yapmıştır. 2010 yılında Genel Müdür olarak atanmış ve bu görevi 2014 yılına kadar devam etmiştir. 2014 yılından bugüne Başbakan Müşaviri olarak görev yapmaktaydı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri bağlantısından daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Diğer Haberler

7 Ekim 2016

Kişisel Verilerin Korunması İçin Hak Arama Dönemi Başladı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre ilgili kişiler için haklarını arama dönemi başladı

7 Nisan 2016

Bilişim Suçlarında Değişiklik

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Bilişim Suçları’nda da değişiklikler yapıldı.