Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza daha çok girdi. Kısaca açıklamak gerekirse teknolojiyi ama özelinde bilgi teknolojilerini ilgilendiren hukuk meselelerine bilişim hukuku diyebiliriz.
Hukukun bazı alanlarında olduğu gibi bilişim hukuku da tek başına hukuk bilgisi ile sorunları çözmeye yeterli değildir. Hakim açısından karar vermek, ya da taraflar açısından müvekkilin haklarını eksiksiz savunabilmek için bilişim konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olunması gerekir.
Her ne kadar çoğu zaman bilirkişilerle bu sorun aşılmaya çalışılsa da sonuçta davalarda ileri sürülen iddiaların ve kararların alınması bir bilişim bilgisine ihtiyaç duyar. Aşağıda okuyacağınız bölümlerde bilişim ana hatları ile anlatılmaya çalışılmış ve buna bağlı hukuki konularda da bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Tüm bilgiler okunabilir ancak doğru kullanabilmek daha önemlidir.

Bölüm 1
Bilgisayar

Bilgisayar

Bilgisayar nedir? Tanımını yapabilmek için teknik bilgiye ihtiyaç var. Ancak ondan sonra doğru bir tanım yapılabilir.

Bölüm 2

Ceza Hukuku Kavramları

Ceza hukukunun uygulanmasında kullanılan temel kavramlar ve prensipler anlatılmaktadır. Detaya girilmeden yeteri derecede bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Bölüm 3

Bilgisayar ve İrade

Bilgisayar kendi başına bir şey yapabilir mi yoksa kullanıcısının emirlerini yerine getirmekten başka bir seçeneği var mı?

Bölüm 4

Bilgisayar ve Bilişim Sistemi

Bilişim sistemi teriminin İngilizce'de karşılığı yoktur. Computer yani bilgisayar olarak olan terim bilişim sistemini de ifade eder.

Bölüm 5

Siber Suçlar

Siber suçların tanımı yapılarak türlerinin neler olduğu açıklanıyor.