<p>Kişisel verilerin korunmasına uyum için yapacağınız çalışmaların her aşamasında bilgi, deneyim ve analitik düşünce yapımızla yanınızdayız</p>
<p>Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili akla gelebilecek 50 soru ve 50 cevap. Kişisel verilerin toplanmasından silinmesine kadarki tüm süreçleri anlatıyor.</p>
Yardıma muhtaç, çaresiz ve ağır bir haksızlığa uğrayanı savunmak için avukat olmak gerekmez. Avukatlık, en aşağılık insanın bile uğradığı haksızlığa karşı onun yanında durabilmektir. Bir kişinin haklarını savunmak onun kişiliğini ve yaptıklarını savunmak değildir. Uğranılan haksızlığa karşı hukuku savunmaktır, adaleti savunmaktır. Çünkü "Adalet mülkün temelidir"

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve imha politikası için başvurulması gereken belge

Yönetmelikteki Kanun’a Aykırılıklar

Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'te tespit edilen Kanun'a aykırılıklar

Kişisel Verinin 7 Hali

Kişisel verilerin korunmasında uygulanması gereken hukuk kurallarının tespitini açısından durum tespitine yardımcı olabilecek bilgiler

Bilişim Hukuku

Bilgisayar

Bilgisayar

Bilgisayar nedir? Tanımını yapabilmek için teknik bilgiye ihtiyaç var. Ancak ondan sonra doğru bir tanım yapılabilir.

Ceza Hukuku Kavramları

Ceza hukukunun uygulanmasında kullanılan temel kavramlar ve prensipler anlatılmaktadır. Detaya girilmeden yeteri derecede bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Bilgisayar ve İrade

Bilgisayar kendi başına bir şey yapabilir mi yoksa kullanıcısının emirlerini yerine getirmekten başka bir seçeneği var mı?

Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

7 Nisan 2016 yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun daha kolay okunabilmesi için düzenlenmiş hali

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

108 Nolu Sözleşme Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin TBMM tarafından kabul edilen Türkçe metni

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Internetle ilgili düzenlemelerin yapıldığı ve kısaca Internet Kanunu olarak adlandırılan 5651 sayılı kanun

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol

108 numaralı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'ne ek düzenlemeleri içerek protokol

Eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili veri sorumluların bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve diğer departmanların uyum süreci ve sonrası için eğitimler

Sunduğumuz Hizmetler

Bilgisayar mühendisliği eğitimi ve 20 yılı aşkın iş tecrübesinden sonra hukuk alanında çalışma isteği sonucu bitirilen hukuk fakültesi ve Bilişim Hukuku Yüksek Lisans'ı ile elde edinilen ek tecrübelerin sonucunda geniş bir perpektifte hizmet verebilme imkanlarından bazıları

Dava Takibi

Açılmış ya da açılacak her türlü davanın takibi

Hukuki Danışmanlık

Hukukun hayatın değişik alanlarına uygulanmasında çıkabilecek sorunlar konusunda danışmanlık hizmeti

Şirket Avukatlığı

Kanunlarımıza göre belli büyüklükteki şirketler için avukat tutma zorunluluğunun karşılanması

Eğitim

Eğitim konusunda deneyimlerle uzmanlık alanlarında geniş kitlelerin eğitimi

Yeminli Bilirkişilik

Bilişim, bilişim suçları, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, bilişim altyapıları, veri tabanları konularında yeminli bilirkişilik

Bilimsel Mütalaa

Uzmanlık alanlarımızda bilgiye, araştırmaya ve analize dayanan etkili bilimsel mütalaa verilmesi